Eesti keeles
In english По-русски
Konsulaarinfo » Eesti kodanike registreerimine »

Eesti kodanike registreerimine

30.11.2007

Tagamaks Eesti kodanikele konsulaarkaitset välisriikides, soovitab Välisministeeriumi konsulaarosakond kodanikel end registreerida ehk anda teavet enda välisriigis viibimise kohta.

Registreerimine on soovitav eelkõige neile, kes elavad ja/või töötavad välisriigis pikemat aega või kes reisivad riiki, kus Eestil ei ole esindust või kellega Eestil puuduvad diplomaatilised suhted. Kodaniku antud teavet kasutatakse üksnes juhtudel, kui piirkonnas peaks tekkima kriisiolukord, mis eeldab välisesinduse operatiivset reageerimist ja vajadusel konsulaarabi korraldamist. 

Registreerimine on kasulik, sest see:

 • võimaldab võtta kodanikuga ühendust juhul, kui temaga peaks välisriigis juhtuma õnnetus või kui ta langeb kuriteo ohvriks;
 • võimaldab kodanikuga võtta ühendust kriisiolukorras, kui on põhjust karta tõsist ohtu kodaniku elule või tervisele;
 • võimaldab vajadusel võtta ühendust kodaniku lähedastega ja vahendada operatiivselt asjakohast informatsiooni;
 • võimaldab tagada kodanikele õigused, mida riik korraldab rahvastikuregistri andmete tuginedes.

Registreerimine jaguneb:

 • lühiajaliselt välisriigis viibiva Eesti kodaniku registreerimiseks

  REGISTREERIMISANKEET (PDF)

  Täidetud ankeeti on võimalik saata posti teel Eesti Suursaatkonna Moskvas konsulaartalitusse (Moskva 125009, Malõi Kislovski pereulok 5) või Välisministeeriumi konsulaarosakonda (Islandi väljak 1, Tallinn 15049). Ankeedi võib Eesti Suursaatkonna Moskvas konsulaartalitusse (faks (495) 291 10 73) või välisministeeriumi konsulaarosakonda (faks (372) 637 74 54) saata ka faksi teel.

  Samuti on võimalik internetipõhine registreerimine aadressil: http://www.vm.ee/registreerumine/.

 • välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku elukoha andmete edastamiseks rahvastikuregistrile

  REGISTREERIMISANKEET (PDF)

  Välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku registreerimise taotlus on mõeldud neile, kes elavad välisriigis (ei viibi seal turistina). Sellel olevad andmed edastatakse Eesti rahvastikuregistri volitatud töötlejale, kes kannab uued elukoha andmed registrisse.  Korrektsete elukohaandmete olemasolu rahvastikuregistris võimaldab tagada kodanikule õigused, mida riik korraldab rahvastikuregistri andmetele tuginedes.
  Konsul edastab välisriigi püsivalt elava Eesti kodaniku taotlusel tema elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrile rahvastikuregistri seaduse kohaselt.

NB! Internetipõhine registreerimine ei võimalda välisriigis püsivalt elava isiku andmete Eesti rahvastikuregistrile edastamist

Küsimuste korral saate enam infot Eesti Suursaatkonna Moskvas konsulaartalituse telefonil (495) 737 36 48 või välisministeeriumi konsulaarosakonna telefonidel (372) 637 74 40 või (372) 637 74 69.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: