Eesti keeles
In english По-русски
Konsulaarinfo » Nõuded välismaalaste reisidokumentidele »

Nõuded välismaalaste reisidokumentidele

22.04.2013

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) liikmesriikide - Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Islandi, Itaalia, Kreeka, Küprose, Liechtensteini, Luksemburgi, Läti, Leedu, Malta, Norra, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Taani, Tšehhi, Ungari ning Šveitsi Konföderatsiooni - kodanikud võivad siseneda Eesti territooriumile viisavabalt nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.

Isikud, kes esitavad passi viisa saamiseks Eesti välisesindusse, peavad arvestama, et

  • pass peab kehtima vähemalt kolm kuud pärast soovitava viisa perioodi lõppu
  • pass ei tohi olla vanem kui 10 aastat
  • passis peab olema vähemalt kaks vaba lehekülge
  • alates 15. eluaastast peab igal isikul olema oma fotoga reisidokument
  • 7-15 aastasel lapsel, kui ta on kantud vanema passi, peab olema vanema passis foto. Alla 7-aastasel lapsel, kui ta on kantud vanema passi, ei pea olema fotot vanema passis.

Nende nõuete mittetäitmisel loetakse viisataotlus mittekomplektseks ja seda ei menetleta.

Isikud, kes viisat ei vaja, peavad piiriületusel esitama passi. 7-15 aastasel lapsel, kui ta on kantud vanema passi, peab olema vanema passis foto.

Lapse, kes ei reisi koos vanemaga, viisataotluse juurde tuleb esitada vanemate notariaalselt tõestatud nõusolek kas lapse reisimiseks päris üksi või koos konkreetse saatjaga.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: