Eesti keeles
In english По-русски
Konsulaarinfo » Juhilubade kasutamine Vene Föderatsioonis »

Siseriiklike ja rahvusvaheliste autojuhilubade kasutamine Vene Föderatsioonis

07.12.2011

Eesti kodanikele annab Vene Föderatsiooni (VF) territooriumil õiguse autot juhtida Eesti juhiluba või 1968. aasta Viini konventsiooni nõuetele vastav rahvusvaheline juhiluba.

Eesti juhiloa või rahvusvahelise juhiloa kaotamise või hävimise korral VF nende duplikaati ei väljastata.

Eesti juhiloa vahetamine VF juhiloa vastu on võimalik juhul, kui Eesti kodanik asub Venemaale alaliselt elama.

Eesti juhiluba saab kasutada VF territooriumil kaks kuud peale selle omaniku Venemaale alaliselt elama asumist.

Selleks, et saada Eesti  juhiloa asemele VF juhiload, on vaja VF Liikluspolitseile esitada kehtiv tervisetõend ja sooritada  liikluse teooriaeksam (täpsem teave lisatud lingil).

Kui Eesti kodanik, kellel puudub nii Eesti  juhiluba kui ka VF juhiluba, soovib saada VF juhilube, peab ta VF Liikluspolitsei juures läbima koolituse ja sooritama liikluseksamid (täpsem teave lisatud lingil) .

Samas on VF juhilube kasutavate Eesti ja ka teiste välisriikide kodanike osas mõned erisused.

  1. Nimetatud isikute  puhul kehtivad nende VF juhiload sama kaua kui kestab nende registreeritud viibimine VF territooriumil.

    Kui nimetatud isikute VF territooriumil registreeritud viibimist pikendatakse, siis väljastatakse neile ka uued VF juhiload vastavalt registreeritud viibimise lõppemiseni.

  2. Kolmandate riikide liikluspolitsei ei pruugi aktsepteerida nimetatud isikutele väljaantud VF juhilube kuna  tegemist ei ole VF kodanikega.

  3. Nimetatud isikud ei saa Venemaal taotleda neile väljastatud VF juhilubade alusel rahvusvahelist juhiluba.

Täpsem teave VF juhilubade taotlemise võimalustest ja nõuetest: http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000467593_73.html

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: