Eesti keeles
In english По-русски
Konsulaarinfo » Konsuli vastuvõtt »

Konsuli vastuvõtt

22.05.2007

Konsuli vastuvõtt toimub tööpäeviti kell 9.30-12.00 ja 14.00-16.00 järgmistes küsimustes:
  • Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse (ID kaardi) taotlemine
  • Eesti alalise elaniku Eestist ajutise eemalviibimise registreerimine
  • Turismifirmade akrediteerimine
  • Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemine
  • Notariaaltoimingute ja perekonnaseisutoimingute tegemine
  • Valmis Eesti kodaniku passide, isikutunnistuste (ID kaartide), välismaalase passide ja elamisloa kaartide väljastamine
  • dokumentide tellimine Eesti asutustelt ja arhiividest ning dokumentide edastamine

Viisaküsimustes konsuli vastuvõttu ei toimu.

Konsuli vastuvõtt kõigis konsulaarküsimustes toimub ainult eelregistreerimisega telefonil (+7 495) 737 36 48, e-posti aadressil  või täitke e-ankeet.


Alates 01.01.2013 muutuvad osade konsulaarteenuste riigilõivumäärad:

Isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu välisesinduses 50 eurot.

Biomeetriliste andmetega reisidokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu välisesinduses 60 eurot.

Isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest koos biomeetriliste andmetega reisidokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamisega tasutakse riigilõivu välisesinduses 80 eurot.

Isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmisel tasutakse isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu täiendavalt 50 eurot.

Isikut tõendava dokumendi väljastamisel Euroopa Liidu liikmesriigi välisesinduse kaudu tasutakse isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu täiendavalt 50 eurot.

Tõendite väljastamise eest (konsuli tõend, kirstu /urni pitseerimise tõend), samuti legaliseerimise ning välisesinduse kaudu dokumendi edastamise eest tasutakse edaspidi riigilõivu 20 eurot.

Tõlketeenuse osutamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot lehekülje eest.

Mootorsõiduki juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa või selle duplikaadi väljastamisel välisesinduse kaudu tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse § 207 lõikes 1 sätestatud määrale lisaks 30 eurot.


Riigilõiv (maksta sularahas eurodes või pangakaardiga): vt PPA kodulehelt

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: