Eesti keeles
In english По-русски
Reisimine Venemaale »


TÄHELEPANUKS

Reisides Venemaale soovitame varuda lisaaega seoses tugevdatud turvakontrolliga lennujaamades ja rongijaamades.

Välisministeerium ei soovita külastada Tšetšeeni Vabariiki, Ingušeetiat ja Dagestani.
Ettevaatlik tuleks olla Kabardi-Balkaaria, Adõgee Vabariigis ja Põhja-Osseetias.
Teatud Venemaa Föderatsiooni piirkonnad ja linnad on välismaalastele suletud, nende piirkondade külastamiseks tuleb eelnevalt hankida vastavailt ametivõimudelt eriluba.

Autoga reisijad

Seoses Eestis registreeritud autodelt registreerimismärgi varguste sagenemisega, soovitame need Venemaa suurlinnades ööseks autolt eemaldada või tugevamalt kinnitada. Kuna  varastatud numbrimärkidest on huvitatud kriminaalne seltskond, kes kasutab numbrit ühekordselt mõne kuriteo sooritamiseks, siis on oluline, et numbrivargusest antaks kohe teada kohalikule politseile.
Saatkond saab Eestist Maanteeametist kontrollida andmeid ning vajadusel väljastada kuriteo ohvrile tõendi auto kuuluvuse kohta.

Sõidukiga piiri ületada saavad inimesed kolmes maanteepiiripunktis: Narva, Luhamaa ning Koidula piiripunktis. Eelnevalt saab endale broneerida interneti või telefoni teel piiriületuseks sobiva aja. Seda saab teha:

  • veebiaadressidel www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu
  • helistades broneerimiskeskuse telefoninumbril +372 6 989 192

Alates 4.09.2018 jõustusid Vene tolliseaduse muudatused ja liisinguautode puhul tuleb arvestada, et võidakse nõuda tagatissumma tasumist. Sellest tulenevalt on pikad järjekorrad Eesti-Vene piiril.  Täpsemat teavet nii järjekordade pikkuse osas Eesti-Vene piiril kui tollivormistuse üksikasjade kohta palume küsida Vene tolli infotelefonidelt:

           Ivangorodi tollipunkt (Eesti poolel on vastas Narva tollipunkt) +781375-97428
           Kunitšina Gora tollipunkt (Eesti poolel on vastas Koidula piiripunkt) +781148-21744
           Šumilkino  tollipunkt (Eesti poolel on vastas Luhamaa piiripunkt)   +7 811 489-83-21

Otstarbekas on kanda endaga kaasas passi või passi kehtiva viisalehe koopiat. Lähtuvalt Venemaa Föderatsiooni seadusandlusest on politseitsatöötajatel õigus kontrollida dokumente ja välismaalase riigis viibimise legaalsust. Tegemist on regulaarse ja rutiinse kontrolliga tänavatel, metroosissekäikude juures ja rahvarohketes kohtades.

Õigeaegset väljasõitu takistavate asjaolude korral tuleb pöörduda koheselt lähimasse siseasjade passi- ja viisaosakonda ja olukorda kinnitada vastava tõendiga, näiteks ootamatut haigestumist arstitõendiga; autode rikkeid, röövimisi, avariisid, dokumentide kadumisi politsei tõendiga. Viisarežiimi rikkumise korral võidakse välismaalane kinni pidada, karistada rahatrahviga ja ta kohtuotsusega maalt välja saata.

Hädaabinumbrid:
tuletõrje - 01
politsei - 02
kiirabi - 03

Kasulikud lingid:
Venemaa reisiinfo

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI

Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast ja konsulaatidest Venemaal.
Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 440 või +372 53 01 9999 (24h).

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Juhime tähelepanu sellele, et Venemaal on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike  koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium sisenemistingimuste õigsuse ega nendest tekkinud kahjude eest. 

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

Venemaa Föderatsiooni Suursaatkond Tallinnas
Pikk 19, Tallinn
Tel. 646 41 66
Faks 646 41 30
http://estonia.mid.ru/web/estonia_ee/vene-saatkond
email:

Venemaa viisakeskus

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual´i  (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Eesti kodanik vajab Venemaale reisimiseks viisat. Passi kehtivusaeg peab ületama viisa kehtivusaja kuue kuu võrra. Täpsemat informatsioon viisa taotlemiseks leiate Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonna kodulehelt. Viisat saab taotleda Vene saatkonnast Tallinnas, konsulaatides Tartus ja Narvas või Vene viisakeskusest .  Vastu võetakse ainult elektroonilisi viisataotlusankeete.
Pärast elektroonilise viisaankeedi täitmist ja välja trükkimist tuleb see koos vajalike dokumentidega esitada konsulaarasutusele.

Välismaalase passi omanikel palume riiki sisenemise tingimused üle kontrollida Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonnast Tallinnas või venemaa viisakeskustest. 

Transiidiviisa annab välismaalasele õiguse läbida Venemaa Föderatsiooni territooriumi tingimusel, et ükski läbisõit ei kesta üle kolme päeva. Viisataotlejalt nõutakse sõidudokumentide (piletite) koopiaid kogu marsruudi kohta ning sihtriigi passi või viisat.

Lennujaama transiidiviisa nõudest on vabastatud välismaalased, kes ei lahku lennujaama transiiditsoonist ning nende järgmine lend toimub vähem kui 24 tunni jooksul. Kui on vajalik lennujaamade vaheline transport või muul põhjusel lahkumine transiiditsoonist või järgmine lend on Venemaa siselend (sh Valgevenesse), on transiitviisa vajalik.

Erandina saavad viisavabalt Venemaale siseneda kindlatest sadamatest kruiisireisijad, kes ei viibi Venemaal kauem kui 72h. Viisavabad sadamad on:

  • Suursadam Peterburis (Большой порт; Санкт-Петербург)
  • Reisisadam Peterburis (Пассажирский порт; Санкт-Петербург)г)
  • Vladivostoki sadam (Владивосток; Приморский край)
  • Viiburi sadam (Выборг; Ленинградская область)
  • Kaliningradi sadam (Калининградская область)
  • Korsakovi sadam (Корсаков; Сахалинская область)
  • Novorossiiski sadam (Новороссийск; Краснодарский край)
  • Sotši sadam (Сочи; Краснодарский край)

Täpsem info: http://www.visitrussia.com/visas/visafreeentry.htm

Kõik Venemaale reisivad välismaalased peavad täitma inglise või vene keeles migratsioonikaardi. Kaardid on saadaval piiripunktides. Täidetud kaarti tuleb endaga kogu aeg kaasas kanda. Kaarti vajate maale sisenemisel ning oma Venemaal viibimisest teavitamisel (end. ajutise viibimise registreerimine). Lahkumisel võetakse kaart piirivalveametniku poolt ära.

Välismaalaste ja kodakondsuseta isikute migratsiooniarvestuse seadus.

Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 7 tööpäeva, tuleb oma viibimisest teavitada kohalikku migratsiooniameti üksust. Ka alaliselt Venemaal elav välismaalane peab oma pikemast kui 7 päevasest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniametit. Alates 29.01.2010 on vastavalt VF seadusele nr 374 kehtestatud registreerimise tasu 2 rubla iga ööpäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 200 rubla.
http://www.rg.ru/2011/03/23/migranty-site-dok.html

Kui välismaalane peatub Venemaal olles hotellis, sanatooriumis või muus majutusasutuses, peab välismaalase Venemaal viibimisest kohalikku migratsiooniteenistuse üksust teavitama nimetatud majutusasutus. Sellisel juhul teavitatakse välismaalase viibimisest Venemaal ka juhul, kui isik viibib Venemaal alla 3 päeva.

Kui välismaalane ei ela hotellis ega muus majutusasutuses, peab välismaalase Venemaal viibimisest kohaliku migratsiooniteenistuse üksust teavitama kutsuja. Selleks tuleb kutsujale esitada reisidokument, viisa ning migratsioonikaart. Kutsujaks võib olla ükskõik milline Vene kodanik või juriidiline isik. Kutsuja täidab vormikohase ankeedi ning esitab selle välismaalase saabumisest 3 tööpäeva jooksul kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saadab sinna kohaliku postiasutuse kaudu.

Kui kutsuja ei saa mõjuvatel põhjustel ise välismaalase saabumisest teavitada, võib välismaalane ise oma saabumisest teavitada kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saata kohaliku postiasutuse kaudu, lisades selleks kutsuja kirjaliku nõusoleku.

Kohalik migratsiooniteenistuse üksus või postiasutus kontrollivad ankeedi täitmise õigsust ning teevad koheselt ankeedi ärarebitavale osale märke teate vastuvõtmise kohta. See märge ankeedi ärarebitaval osal on kinnituseks, et välismaalane on täitnud kohustuse teavitada enda Venemaale saabumisest tema arvele võtmiseks. Märkega ankeedi osa jääb kuni välismaalase riigist lahkumiseni välismaalasele, mida tuleb koos passi või passi koopiaga ja migratsioonikaardiga endaga alati kaasas kanda.

Välismaalase riigist lahkudes tuleb kätte jäänud ankeedi osa anda kutsujale, kes on kohustatud selle viima kohalikku migratsiooniteenistuse üksusse, et välismaalane arvelt maha võetaks.

VF Välisministeeriumi soovitused välisriigi kodanikele riigis viibimise registreerimiseks: http://www.mid.ru/bul_ns_en.nsf/kartaflat/en08.01

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: