Eesti keeles
In english По-русски
Saatkond » Saatkond läbi aegade »

Saatkond läbi aegade


Eesti saatkond Moskvas asub linna ajaloolises keskosas, Malõi Kislovski ja Kalašnõi põiktänava vahelises kvartalis - Kremli, Arbati väljaku ja Konservatooriumi vahetus läheduses. Eesti esindus Moskvas on algusest peale tegutsenud ühes ja samas majas. Saatkonna hoone kujutab endast 1903. aastal arhitekt A. Štšeglovi projekti järgi ehitatud varases juugendstiilis linnahäärberit. Rikkalikult kaunistatud interjööris on näha eklektika ja vara-juugendlikke elemente: kristall-lühtrid, stukk-kaunistustega laed ja marmorkaminad.

Eesti saatkond Moskvas
Eesti saatkond Moskvas

Moskva linna ajaloolised kvartalid koosnevad suures osas sellistest 18.-19. sajandil ehitatud jõukamate kodanike elumajadest. Nende võõrandamine endistelt omanikelt ja loovutamine välismaistele missioonidele oli üsna tavaline praktika diplomaatilise korpuse kolimisel Petrogradist Moskvasse. Nõnda antigi see linnahäärber Eesti käsutusse. Tänapäeval on eelpool nimetatud kvartalites palju diplomaatilisi esindusi - Eesti saatkonna vahetus naabruses asuvad Jaapani ja Hollandi saatkonna hooned.

Kuigi diplomaatilised suhted Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel olid sisse seatud juba veebruaris 1920, määras Eesti Vabariik esimese täievolilise saadiku Moskvasse aasta hiljem - 1921. aasta veebruaris. Eesti Vabariigi saatkond Moskvas oli üks esimesi suursaatkondi enamlikul Venemaal ja selle uues pealinnas. Venemaa liitlased Esimeses maailmasõjas olid diplomaatilised suhted temaga punase riigipöörde tagajärjel katkestanud. Esimese saatkonna tekkimine Moskvas andis kolmandatele riikidele võimaluse suhtlemiseks Nõukogude Venemaaga. Selline Moskva saatkonna vahendajaroll lisas noorele Eesti Vabariigile rahvusvahelist kaalu.

Saatkond Moskvas töötas kuni 1940. aasta augustini. Pärast Eesti inkorporeerimist Nõukogude Liitu võeti saatkonna arhiiv ja varad NKVD ja Välisasjade Rahvakomissariaadi bilanssi. Seejärel läksid need "Eesti NSV alalise esindaja" vastutusse, alaline esindus alustas tegevust saatkonnale kuulunud hoones.

Nn nõukogude vabariikide ministrite nõukogude alalised esindused NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures ei täitnud erinevalt saatkondadest diplomaatilisi ülesandeid, eelkõige olid need liiduvabariikide parteijuhtide residentsid Moskvas. Neist funktsioonidest lähtuvalt ehitati saatkonna ajaloolisele hoonele juurde halduskorpus hotelli, söökla ja rea bürooruumidega.

Alaline esindus toimis kuni 1991. aastani, mil asus tööle Eesti esimene sõjajärgne suursaadik Venemaal Jüri Kahn. Algas nõukogudeaegse alalise esinduse ruumide ümberkujundamine kaasaegse saatkonna vajadusteks, sh ehitati välja tänapäeva konsulaarülesannetele vastavad ruumid. Tänaseks on ajaloolistes ruumides tegutsemas igati kaasaegne diplomaatiline esindus.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: