Eesti keeles
In english По-русски
Info Eesti kodanikule » Perekonnatoimingud »

Perekonnasündmuste tõendid ja dokumentide ärakirjad


Perekonnasündmuse tõend antakse inimesele, kelle kohta see on koostatud või tema esindajale. Saatkonnale Moskvas tuleb tõendi saamiseks esitada avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1070/2201/4009/Lisa11.pdf#&searchCurrent. Riigilõiv perekonnasündmuse tõendi eest on €20.


TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: