Eesti keeles
In english По-русски
Info Eesti kodanikule » Isikuandmete korrastamine rahvastikuregistris »

Isikuandmete korrastamine rahvastikuregistris


Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukoha- ja perekonnaseisuandmed rahvastikuregistris oleksid õiged.

Mis on rahvastikuregister?

Rahvastikuregister on Eesti kodanike ja Eestis elamisloa saanud välismaalaste isikuandmete andmebaas. Rahvastikuregistri andmeid kasutatakse sünni, surma, abielu, lahutuse ja elukoha registreerimisel, valimiste ja rahvahääletuse korraldamisel, politsei, haigekassa, notaribüroode, kohtute ja paljude teiste asutuste igapäevaste tööülesannete täitmisel.

Miks on oluline korrastada oma isikuandmeid rahvastikuregistris?

Ametlikus asjaajamises lähtutakse rahvastikuregistrisse kantud andmetest. Ka välisriigis elades vajab Eesti kodanik erinevaid konsulaarteenuseid, näiteks perekonnaseisu ja abieluvõime tõendeid. Selliste tõendite väljastamisel tugineb konsul rahvastikuregistri andmetele. Konsulaarteenuse osutamine võib takerduda põhjusel, et isikuandmed rahvastikuregistris on puudulikud või ebakorrektsed. Sel juhul ei saa konsul aidata enne, kui isikuandmed on rahvastikuregistris parandatud.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: