Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Suursaadik J.Luik andis Vene Kontrollikoja esimehele S.Stepašinile üle Eesti Riigikontrolli teenetemärgi

21.06.2013

MOSKVA-TALLINN, 21. juuni 2013 – Eesti suursaadik Venemaal Jüri Luik andis täna hommikul Vene Kontrollikoja esimehele Sergei Stepašinile üle Eesti Riigikontrolli ametkondliku medali ja tänukirja panuse eest kahe maa kõrgeimate auditiasutuste koostöö ning laiemalt Eesti-Vene suhete edendamisse.

Kohtumisel Sergei Stepašiniga tunnustas Jüri Luik Vene Kontrollikoja esimehe vahendavat rolli kahe maa suhete parandamisel. Stepašin tänas tunnustuse eest, toonitas oma isiklikku head suhtumist Eestisse ning kutsus üles toetama positiivset arengut kahe maa suhetes. Kohtumisel leiti, et Eesti ja Venemaa kõrgeimate auditiasutuste edasine koostöö tihendamine toob ühist kasu.

Tänumedali üleandmise tseremoonia toimus Vene Kontrollikoja kolleegiumi laiendatud istungil, kus osales Venemaa Kontrollikoja juhtkond. Stepašin on Venemaa Kontrollikoja esimees aastast 2000.

Eesti Riigikontroll ja Venemaa Kontrollikoda on auditeerinud koostöös kaupade ja sõidukite piiriületust tagavate riigiorganite tegevust ning Peipsi järve keskkonnakaitse tagamist ja piiriveekogude kasutamise säästlikkust. Tänavu jaanuaris leidis Venemaal Peterburis aset Eesti toonase riigikontrolöri Mihkel Oviiri ja Vene Kontrollikoja esimehe Sergei Stepašini kohtumine, kus analüüsiti, kas ja mil määral on toimunud edasiminek nende probleemide lahendamisel, mille olid välja toonud koostöös valminud paralleelauditid. Auditite tegemine oli kokku lepitud Vene Kontrollikoja esimehe visiidi ajal Eestisse aastal 2010.

Vene Kontrollikoda tunnustas tänavu märtsis Eesti toonast riigikontrolöri Mihkel Oviiri panuse eest kahe riigi auditiasutuste koostöö arendamisel ametkondliku teenetemärgiga.


Taustaks

Sergei Stepašin on endine Venemaa peaminister, tema eelkäijaks ses ametis oli Jevgeni Primakov, ametijärglaseks aga Vladimir Putin. Stepašin on olnud ka siseminister, justiitsminister, Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ja Föderaalse Vastuluureteenistuse juht. Sõjaliselt auastmelt on ta kindralpolkovnik.

Stepašin on ka õigusteaduste doktor, professor. Ta on väga aktiivne ka ühiskondlikus elus – paljude muude kohustuste kõrval on ta Vene raamatuliidu president ja jalgpalliklubi Dünamo hoolekogu liige. Ta on ka Venemaa juristide liidu kaasesimees. Sergei Stepašin on ka Keiserliku Õigeuskliku Palestiina Ühingu esimees ning Moskva teatri Et Cetera hoolekogu esimees.


* * *

Riigikontrolli ametkondlik tänumedal on asutatud 1997. aastal, et tunnustada Eesti riigi- ja ühiskonnategelasi ja Riigikontrolli töötajaid nende eriliste teenete või eriti tulemusliku töö eest Riigikontrolli arendamisel. Samuti tunnustatakse tänumedaliga välisriikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide, aga ka rahvusvaheliste kontrolliasutuste juhte Riigikontrolli rahvusvahelise koostöö edendamise eest.

Medali on koostöö tunnustamiseks varem saanud näiteks Kanada riigikontrolör Sheila Fraser, Hollandi riigikontrolör Saskia J. Stuiveling ja Taani riigikontrolör Henrik Otbo.

 

Foto suursaadik Jüri Luige ja Vene Kontrollikoja esimehe Sergei Stepašini kohtumisest saab alla laadida aadressilt: http://www.riigikontroll.ee/LinkClick.aspx?fileticket=NN1A6tSlS9A%3d&tabid=168&mid=557&language=et-EE&forcedownload=true.

Foto autor on Välisministeerium.


Toomas Mattson

Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja

6400 777

5134 900

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: