Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Välisminister Mikser riigikogus: Välispoliitika töötab meie inimeste huvides

13.02.2018

Välisminister Sven Mikser keskendus täna riigikogus igaaastasel välispoliitika arutelul peetud kõnes julgeolekule, Euroopa tulevikule, Eesti kodanike kaitsele ja ärihuvide edendamisele.

Mikser tõdes, et uueks väljakutseks meile on tõusnud liberaalse demokraatia väärtuste vaidlustamine või alahindamine, ent nendest väärtustest loobumist populismi survel ei tohi me endale lubada. Mikser sõnas, et meie tõekspidamsi arvestav reeglitel põhinev rahvusvaheliste suhete süsteem on lubanud meil kindlustada oma vabadust ja julgeolekut ning kasvatada majanduslikku heaolu. "See süsteem teenib meid ka edaspidi, kui me vaid ise selle eest koos oma liitlaste ja partneritega piisavalt hoolt kanname," ütles Mikser.

„Täna seisab meie välispoliitiline mõtlemine ja tegutsemine kindlal alusel, ent tulevikus tuleb meil olla veel julgem ja veel loovam. Me peame olema avatud ümbritsevale maailmale, tegema koostööd ja toetama teisi riike ja rahvaid, kes seda hädasti vajavad,“ lisas välisminister.

Rääkides julgeolekust ütles Mikser, et samu väärtusi jagavate liitlaste ja partnerite ühtsus on meie parim võimalus julgeolekuohtudele vastu seista. "Samavõrd oluline, kui NATO sõjaline valmidus, on solidaarsus Euroopa Liidus, samuti Euroopa Liidu ja NATO koostöö," ütles minister. Mikser lisas, et Euroopa liitlaste suurem panus parandab mõistagi ka Atlandi-ülest julgeolekut.
Välisminister märkis, et Eesti julgeolekuhuvide parimaks kaitseks on oluline, et ÜRO Julgeolekunõukogu koosseisu kuulub mõni meie regioonis asuv ja meiega sarnaseid väärtusi ja julgeolekutaju omav riik. „Suuresti seetõttu kandideeribki Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2020-21,“ kinnitas Mikser.

Euroopa tulevikust kõneldes sõnas Mikser, et usalduse hoidmine Euroopa vastu on kriitilise tähtsusega ning me ei tohi unustada, et Euroopa Liidu tulevik on meie endi kätes. „Ühegi otsuseni Euroopas ei jõuta ilma meie osaluseta ning eduka eesistumise kogemusega varustatult saame jääda Euroopa Liidu tulevase arengu eestvedajate hulka," kinnitas Mikser ja kutsus kõiki üles osalema Euroopa tuleviku aruteludes.

Mikser rõhutas Euroopa Liidu tegutsemisvõime olulisust kriisihetkedel. „Selle kinnituseks on Euroopa Liidu ühtne positsioon Venemaa Ukraina-vastase agressiooni osas, mis seisab kindlalt Euroopa julgeolekukorralduse aluspõhimõtete eest ja vastustab rahvusvahelise õiguse jõhkraid rikkumisi,“ märkis välisminister ja lisas, et Eesti jätkab koos oma partneritega Ukraina ning ka teiste Idapartnerlusriikide reformide ning Euroopa-püüdluste toetamist.

Eesti kodanike kaitsmisest rääkides kinnitas välisminister, et Eesti inimestel on võimalik abi saada igas maailma paigas ning välisministeerium on teinud kõik selleks, et pakkuda lahendusi ka kõige keerulisemates olukordades. Samuti tunnustas minister Eesti majandusdiplomaatide pühendumust Eesti ettevõtjate huvide kaitsel.

Lõppsõnas rõhutas välisminister vajadust välisteenistusse keerulistel aegadel rohkem panustada. „Lõpuks on just diplomaatia kõige tõhusam ja tegelikult ka kuluefektiivsem vahend meie julgeoleku tagamisel. Eesti inimeste julgeolek, majanduslik heaolu ja kindlustunne on ka edaspidi meie välispoliitilise tegevuse peamine ülesanne ja inspiratsiooni allikas. Välispoliitika ei tööta iseenese jaoks, vaid meie inimeste huvides.“ võttis Sven Mikser oma kõne kokku.


Välisministri kõne: http://vm.ee/et/uudised/valisminister-sven-mikseri-ettekanne-riigikogus-...

Kõne video: https://vimeo.com/255549790 

Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/721576925...

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: